Weibo Update

Take out with credit!

Quintus:

27/11/14 Quin&Ken wb update

26/11/14 Quintus wb update

25/11/14 Quin&Ken wb update

24/11/14 Quintus wb update

23/11/14 Quintus wb update

20-21/11/14 Quin&Ken wb update

19/11/14 Quin&Ken wb update

18/11/14 Quintus wb update

17/11/14 Quin&Ken wb update

16/11/14 Quintus wb update

10-14/11/2014 Quin&Ken wb update

08/11/14 Quintus wb update

07/11/14 Quintus wb update

05/11/14 Quintus wb update

02/11/14 Quintus wb update

01/11/14 Quin&Ken wb update

31/10/14 Quintus wb update

29/10/14 Quintus wb update

28/10/14 Quintus wb update

27/10/14 Quintus wb update

26/10/14 Quintus wb update

24/10/14 Quintus wb update

23/10/14 Quintus wb update

22/10/14 Quintus wb update

20/10/14 Quintus wb update

17/10/14 Quintus wb update

16/10/14 Quintus wb update

14/10/14 Quintus wb update

14/10/14 Quintus wb update

13/10/14 Quintus wb update

12/10/14 Quintus wb update

11/10/14 Quintus wb update

10/10/14 Quintus wb update

09/10/14 Quintus wb update

08/10/14 Quintus&Kenny wb update

07/10/14 Quint&Ken wb update

06/10/14 Quintus wb update

05/10/14 Quintus wb update

04/10/14 Quintus wb update

02/10/14 Quintus wb update

01/10/14 Quintus wb update

30/09/14 Quintus wb update

28/09/14 Quintus wb update

27/09/14 Quintus wb update

26/09/14 Quintus wb update

25/09/14 Quintus wb update

24/09/14 Quintus wb update

23/09/14 Quintus wb update

22/09/14 Quintus wb update

20/09/14 Quintus wb update

19/09/14 Quintus wb update

18/09/14 Quintus wb update

17/09/14 Quintus wb update

16/09/14 Quintus Rewei Kenny’s wb

15/09/14 Quintus wb update

14/09/14 QuintKen wb update

14/09/14 Quintus wb update

13/09/14 Quintus wb update

12/09/14 Quintus wb update

11/09/14 Quintus wb update

10/09/14 Quintus wb update

09/09/14 Quintus wb update

08/09/14 Quintus wb update

07/09/14 Quintus wb update

06/09/14 QK wb update

03/09/14 Quintus wb update

02/09/14 Quintus wb update

01/09/14 Quintus wb update

31/08/14 Quintus wb update

28/08/14 Quintus wb update

26/08/14 QuintKen wb update

25/08/14 Quintus wb update

21/08/14 Quintus wb update

20/08/14 QK wb update

11/08/14 Quintus wb update

10/08/14 QuintKen wb update [Hoàng tử rep]

09/08/14 QK wb update

08/08/14 Quintus wb update

31/01&01/02/14 QK wb update

05/08/14 Quintus wb update

02/08/14 Quintus wb update

31/07/14 Quintus wb update

29/07/14 Quintus wb update

26/07/14 Quintus wb update

25/07/14 Quintus wb update

23/07/14 Quin&Ken wb update [Kỉ niệm 1 năm ngày đính hôn]

23/07/14 Quintus ins update

21/07/14 Quintus wb update

18/07/14 Quintus wb update

17/07/14 Quintus wb update

16/07/14 Quintus ins update

09/07/14 Quintus wb update [Được chị nhà reply~ đánh dấu cho nhớ :v]

07/07/14 Quintus wb update

04/07/14 Quintus wb update

30/06/14 Quintus wb update

25/06/14 Quintus reply wb

25/06/14 Quintus wb update

23/06/14 Quintus wb update

20/06/14 Quintus wb update

19/06/14 Quintus wb update

16/06/14 Quintus wb update

12/06/14 Quintus reply wb [part 2]

12/06/14 Quintus reply wb

12/06/14 Quintus wb update

09/06/14 Quintus reply wb

06/05/14 Quintus reply

09/06/14 Quintus wb update

08/06/14 Quintus wb update

07/06/14 Quintus wb update

06/06/13 Quintus wb update

06/05/14 Quintus wb update

Quintus reply weibo 03/06/14

03/06/14 Quintus wb update

02/06/14 Quintus wb update

31/05/14 Quintus wb update

30/05/14 Quintus wb update

26/05/14 Quintus wb update

22/05/14 Quintus wb update

20/05/14 Quintus reply weibo

20/05/14 Quintus wb update

18/05/14 Quintus ins update

17/05/14 Quintus wb update

16/05/14 Quintus wb update

15/05/14 Quintus wb update

13/05/14 Quintus wb update

11/05/14 Quintus wb update

08/05/14 Quintus wb update

07/05/14 Quintus wb update

06/05/14 Quintus wb update

05/05/14 Quintus wb update

04/05/14 Quintus wb update

28/04/14 Quintus Ins update

28/04/14 Quintus wb update

26/04/14 Quintus wb update

22/04/14 Quintus wb update

20/04/14 Quintus wb update

18/04/14 Quintus wb update

15/04/14 Quintus wb update

12/04/14 Quintus wb update

10/04/14 Quintus wb update

08/04/14 Quintus wb update

04/04/14 Quintus wb update

06/04/14 Quintus wb update

09/02/14 Quintus wb update

18/02/14 Quintus wb update

04/02/14 Quintus wb update

08/02/14 Quintus wb update

13/01/14 QuinKen & Kha Ân wb update

20/01/14 Quintus wb update

16/01/14 Quintus wb update

06/01/14 Quintus wb update

05/01/2014 QK Weibo: Câu chuyện sinh con

27/12/13 Kenny wb update

25/12/13 Quintus wb update

21/12/13 Quintus wb update

19/12/13 Quintus wb update

09/12/13 Quintus wb update

29/11/13 Quin&Ken wb update

18/11/13 Quintus wb update

15/11/13 Quintus wb update

12/11/13 Quintus wb update

10/11/13 Quintus wb update

09/11/13 Quintus wb update

01/11/13 Quintus wb update

30/10/13 Quintus wb update

27-10/05-11/2013 Quintus wb update

23/10/13 Quintus wb update

20/10/13 Kenny & Quintus wb update

17/10/13 Quintus wb update

24/09/13 Quintus wb update

21/09/13 Quintus wb update

12/09/13 Quintus & Kenny wb update

06+07/09/13 Quint+Ken wb update

29/08/13 Quintus wb update

15/08/13 Quintus wb update

13/08/13 Quintus wb update

12/08/13 Quintus wb update

11/07/13 Quintus wb update

30/07/13 Quintus wb update

29/07/13 Quintus wb update

Quintus weibo update

09/07/13 Quintus wb update

04/07/13 Quintus wb update

30/06/13 Quintus wb update

24/07/13 Quintus wb update

23/07/2013 – Đính Hôn

23/07/13 Quintus wb update

20/07/13 Quintus & Kenny wb update

25/06/13 Quintus wb update

21/06/13 Quintus wb update

10/06/13 Quintus wb update

09/06/13 Quintus wb update

03/06/13 Quintus wb update

23/05/13 Quintus wb update

22/05/13 Quintus wb update

20/05/13 Quintus wb update

18/05/13 Quintus wb update

03/05/13 Quintus wb update

04/05/13 Quintus wb update

29/04/13 Quintus wb update

15/04/13 Quintus wb update

14/04/13 Quintus wb update

09/04/13 Quintus wb update

04+06+08/05/13 Quintus wb update

05/04/13 Quintus wb update

02/04/2013 Quintus wb update

29/03/13 Quintus wb update

17/03/13 Quintus wb update

15/03/13 Quintus wb update

22/02/13 Kenny wb update

19/02/13 Quintus wb update

17/02/13 Quintus wb update

16/02/13 Quintus wb update

10/02/13 Quintus wb update

10/02/13 Quintus wb update

07/02/13 Kenny wb update

06/02/13 2 vợ chồng lảm nhảm đêm khyua

05/02/13 Quintus wb update

11+18/01/2013 Quintus wb update

07/01/13 Quintus wb update

05/01/13 Quintus wb update

28/12/12 Quintus wb update

24/12/13 Quintus wb update

(21/12/12) 2 vợ chồng lại lảm nhảm

18/12/13 Quintus wb update

14/12/12 Quintus wb update

13/12/12 Quintus wb update

09/12/12 Quintus wb update

02/12/12 Quintus wb update

11+21/11/2012 Quintus wb update

06/11/12 Quintus wb update

03/11/12 Quintus wb update

02/11/12 Quintus wb update

22/10/12 Quintus wb update

22/10/2012 Quintus wb update

11/10/12 Quintus wb update

04/10/12 Quintus wb update

01/10/12 Quintus wb update

24/09/12 Quintus wb update

10+20/09/12 Quintus wb update

18/09/12 Quintus wb update

18/09/12 Quintus wb update

29/08/12 Quintus wb update

27/08/12 Quintus wb update

~*~*~*~*~*~*~

Kenny:

03/06/15 Kenny wb update

31/05/15 Kenny wb update

30/05/15 kenny wb update

28/05/15 Kenny wb update

15/05/15 Kenny rewei

30/04/15 Kenny wb update

16/04/15 Kenny wb update

27/03/15 Kenny wb update

14/03/15 Kenny wb update

11/03/15 Kenny wb update

01/03/15 Kenny wb update

14/02/15 Kenny wb update

12/02/15 Kenny wb update

11/02/15 Kenny wb update

08/02/15 Kenny wb update

07/02/15 Kenny wb update

04/02/15 Kenny wb update

30/01/14 Kenny wb update

29/01/15 Kenny wb update

27/01/15 Kenny wb update

25/01/15 Kenny wb update

31/12/14 Kenny wb update

26/11/14 Kenny wb update

23/11/14 kenny share weibo

18/11/14 Kenny wb update

08/11/14 Kenny rewei

06/11/14 Kenny wb update

05/11/14 Kenny wb update

04/11/14 Quin&Ken wb update

31/10/14 Kenny wb update

30/10/14 Quin&Ken wb update

29/10/14 Kenny wb update

28/10/14 Kenny wb update

27/10/14 Kenny wb update

26/10/14 Kenny wb update

25/10/14 Quin&Ken wb update

24/10/14 Kenny wb update

24/10/14 Kenny wb update

22/10/14 Kenny wb update

20/10/11 Kenny wb: Life is a Rollercoaster! (Part 2)

20/10/14 Kenny wb update

19/10/14 Kenny wb update

19/10/14 Kenny wb update

18/10/14 QuinKen wb update

16/10/14 Kenny wb update

15/10/14 Quin&Ken wb update

13/10/14 Kenny wb update

06/02/14 Kenny wb update

12/10/14 Kenny wb update

11/10/14 Kenny wb update

10/10/14 Kenny wb update

09/10/14 Kenny wb update

06/10/14 Kenny wb update

05/10/14 Kenny wb update

04/10/14 Kenny wb update

03/10/14 Kenny wb update

02/10/14 kenny wb update

01/10/14 Kenny wb update

30/09/14 kenny rewei

28/09/14 Kenny wb update

29/09/14 Kenny wb update

26/09/14 kenny wb update

24/09/14 Kenny wb update

23/09/14 Kenny wb update

22/09/14 kenny wb update

20/09/14 Kenny wb update

19/09/14 Kenny wb update

18/09/14 Kenny wb update

17/09/14 kenny Rewei

16/09/14 Kenny wb update

15/09/14 Kenny wb update

14/09/14 Kenny wb update

13/09/14 Kenny wb update

12/09/14 Kenny wb update

11/09/14 Kenny wb update

10/09/14 Kenny wb update

09/09/14 kenny wb update

08/09/14 Kenny wb update

07/09/14 Kenny wb update

05/09/14 Kenny wb update

05/09/14 Kenny wb update

04/09/14 QK wb update

02/09/14 kenny wb update

01/09/14 Kenny wb update [Hoàng tử đặt tên]

31/08/14 Kenny wb update

28/08/14 Kenny wb update

27/08/14 QuintKen wb update

27/08/14 Kenny wb update

25/08/14 Kenny Rewei Quintus’s wb

24/08/14 Kenny wb updaye

23/08/14 Kenny wb update

16/08/14 Kenny wb update

20/08/14 Kenny wb update

14/08/14 Kenny wb update

07/08/14 kenny wb update

05/08/14 Kenny wb update

04/08/14 Kenny wb update

01/08/14 Kenny wb update

27/07/14 Kenny wb update

17/07/14 Kenny wb update

16/07/14 Kenny wb update

11/07/14 Kenny wb update

11/07/14 kenny wb update

08/07/14 kenny wb update [Được hoàng tử reply~ đánh dấu cho nhớ:v]

05/06/14 Kenny reply update

05/06/14 Kenny wb update

04/07/14 QK wb update

01/07/14 Kenny wb update

01/07/14 Kenny wb update

25/06/14 Kenny wb update

18/06/14 Kenny wb update

21/06/14 Kenny wb update

19/06/14 Kenny wb update

18/06/14 Kenny wb update

15/06/14 Kenny wb update

10/06/14 Kenny reply wb

10/06/14 Kenny wb update

07/06/14 kenny wb update

06/06/14 Kenny wb update

05/06/14 Quin&Ken Ins update

04/06/14 Kenny ins update

04/06/14 Kenny wb update

04/06/14 Kenny Ins update

Kenny reply [01/06/14]

02/06/14 Kenny Ins update

01/06/14 Kenny reply wb

01/06/14 Kenny wb update

31/05/14 Kenny wb update

24/05/14 Kenny wb update

24/05/14 Kenny ins update

18/05/14 kenny wb update

18/05/14 Kenny wb update

17/05/14 Kenny wb update

17/05/14 Kenny wb update

15/05/14 Kenny wb update

12/05/14 Kenny wb update

09/05/14 Kenny wb update

07/05/14 Kenny wb update

03/05/14 Kenny wb update

29/04/14 Kenny wb update

25/04/14 Kenny wb update

24/04/14 Kenny wb update

17/04/14 Kenny wb update

16/04/14 Kenny wb update

11/04/14 Kenny wb update

09/04/14 Kenny wb update

08/04/14 Quintus wb update

07/04/14 Kenny wb update

06/04/14 Kenny wb update

01/04/14 Kenny wb+ins update

13/02/14 Kenny wb update

03/02/14 Kenny wb update

27/01/14 Kenny wb update

15/01/14 Kenny wb update

13/01/14 Kenny wb update

07/01/14 Kenny wb update

25/12/2013 Kenny wb update

21/12/13 Kenny wb update

19/12/13 Kenny wb update

18/12/13 Kenny wb update

08/12/13 Kenny wb update

06/12/13 Kenny wb update

04/12/13 Kenny wb update

27/11/13 Kenny wb update

23/11/13 Kenny wb update

12/11/13 Kenny wb update

10/11/13 Kenny wb update

09/11/13 Kenny wb update

07/11/13 Kenny wb update

03/11/13 Kenny wb update

17/10/13 Kenny wb update

15/10/13 kenny wb update

30/09/13 Kenny wb update

27/09/13 Kenny wb update

25/09/13 Quintus & Kenny wb update

15/09/13 Kenny wb update

10/09/13 Kenny wb update

20/08/13 Kenny wb update

16/08/13 Kenny wb update

15/08/13 Kenny wb update

13/08/13 Kenny wb update

08/08/13 Kenny wb update

02/08/13 Kenny wb update

06/07/13 Kenny wb update

01/07/13 Ken+Quint wb update

27+28/06/13 Kenny wb update

26/06/13 Quint+Ken wb update

07/06/13 Kenny wb update

04/06/13 Kenny wb update

29/05/13 Kenny wb update

28/05/14 Kenny wb update

16/05/13 Kenny wb update

15/05/2012&2013 Kenny wb update

25/04/13 Kenny wb update

20/04/11 Kenny wb update

12/04/13 Kenny wb update

06/03/11 Kenny weibo update

03/03/13 Kenny wb update

26/02/13 Kenny wb update

22/02/13 Kenny wb update

18/2/11 Kenny wb update

12/02/13 Kenny wb update

04/02/12 Kenny wb update

01/02/11Kenny wb update

21/01/13 Kenny wb update

09/01/13 Kenny wb update

11/12/10 Kenny wb update

02/12/12 Kenny wb update

28/11/10 Kenny wb update

05/11/12 Kenny wb update

16/10/2012 Kenny wb update

08/10/12 Kenny wb update

6/10/12 Kenny wb update

01/09/12 Quintus wb update

30/08/12 Kenny wb update

28/08/12 Kenny wb update

18/09/12 Kenny wb update

13/06/2012 Kenny wb update

06/03/2012 Kenny wb update

10/01/13 Kenny wb update

Advertisements

11 comments on “Weibo Update

 1. Pingback: Quintus Kenny

 2. Chủ nhà ơi ,làm thế nào để đọc mấy cái tin weibo ở trên đầu vậy ??? Nó bị phần màu vàng che hết rồi T___T

  • Tên tiếng trung: Thẩm Khải Ni – 沈肯尼
   Tên tiếng anh đầy đủ: Kenneth
   Tên thân mật: Kenny
   ??????????
   Còn tên nào nữa thì mình không có biết -.-

   • A ,mình thấy có 1 nhà nói về tên thật của Khải Ni , trên face mọi người cũng bảo tên thật của Khải Ni là Thẩm Dương . Chậc ,đang muốn tìm hiểu thêm về cái tên này mà chủ nhà bên đó đặt pass ko xem đc T__T !!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s