2 comments on “[Vietsub] 11/06/2016 YY – Ken giả giọng Bắc Kinh~

  1. Hey~~ t lại đến a~ 😁😁😁Dạo này thím Luân thích cái lông quá cơ😑 nói cái chi cũng là cái lông hết😂 Thanks ad đã sub nhe👏🏻👏🏻👏🏻

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s